Semináře

Absolvování tohoto kurzu Vám umožní:

probudit a rozvinout vlastní schopnosti, které byly doposud považované za paranormální. Již Albert Einstein řekl, že lidstvo běžně využívá jen necelých 10% kapacity mozku a těch zbývajících 90% lidé neaktivují a nevyužívají.

otevřít a aktivovat vlastní vnitřní informační centrum, které má každý člověk, i když o něm neví a nepoužívá ho

přijímat signály (informace) z okolí a používat je ve svůj prospěch (v podnikání, v partnerství, v mezilidských vztazích, ve výchově dětí atd.)

Technika EFT je velmi efektivním nástrojem k práci na svých emocích, na svých přesvědčeních, postojích, které nám brání žít tak, abychom cítili klid, naplnění, spokojenost.